.
Cibela CZ


Kdo jsme

Co říci o skupině nadšenců, kteří se rozhodli založit občanské sdružení?
Jsme skupina lidí různého věku, profesního zaměření, ale se stejným cílem - chceme účinně pomáhat nejenom zvířatům. Nechceme vyvíjet aktivity tam, kde o naší pomoc nestojí, nebo máme pocit, že může být zneužita. Proto výběr organizací, kam chceme investovat náš čas a peníze sponzorů je velmi přísný, stejně jako kritéria pro předávání darů.

Sponzorům chceme zajistit maximální transparentnost pohybu financí, které nám byly svěřeny!

Program pro rok 2011
Stejně jako v předcházejících letech chceme pomáhat spolupracujícím útulkům zajištěním potřeb pro provoz (krmení, chovatelské potřeby, léčiva, deky atd.), ale také "přiložením rukou k dílu" při renovaci a opravách a také s propagací.

V rámci našich možností se snažíme poskytnout dočasný azyl zvířatům v nouzi a brzy je umístit do nových a dobrých domovů. Bohužel naše kapacita je velmi omezená a nedostačující, ale to je asi problém všech organizací. Přesto se nám zadařilo rozšířit počet našich depozit a tak můžeme poskytnout azyl více zvířatům než bylo možné v minulých letech.

Máme program pro základní a mateřské školy, kde seznamujeme děti se psy a učíme je, jak se k nim chovat. Ukazujeme, co jsou schopni se naučit a s jakou radostí dokáží pracovat, když se k nim lidé dobře chovají. Ale hlavní důraz klademe na prevenci konfliktů mezi dětmi a psy, jak se zachovat při neodvratitelném útoku a samozřejmě také na základy první pomoci! Toto chceme zajistit velké skupině škol - právě díky sponzorům bude tato činnost námi prováděna zdarma. Také máme program pro děti z dětských doovů a azylových domů, který je směřován hlavně na přímý kontakt se psy. 1 z našich pejsků má složeny canisterapeutické zkoušky a 2 pravidelně navštěvují zařízení pro lidi s mentálním postižením.

Dále chceme rozšířit možnosti majitelů nejen čistokrevných psů o aktivity ve skupinách - pochody, pohodové závody, voříškiády a podobné akce.

Naším velkým cílem je zajistit zázemí vhodné pro pořádání takových akcí.


 ZPĚT